stan poplacji wilka w Polsce

2018 2000 (SdN WILK)      
2016 1400 (GUS)      
2001 464 (PAN)[1] 2000/2001 570 (SdN WILK)

średnia liczebność wilczej grupy rodzinnej

2016 3-7 osobników (w zależności od rejonu)

średni areał terytorium przypadającego na wilczą grupę rodzinną
(traktując sumę siedlisk jako ogólny obszar sumaryczny)

2016 150km2 rejony górskie 400km2 pozostałe obszary leśne

udział procentowy zwierząt hodowlanych i towarzyszących w składzie diety
(wyniki analiz biomasy)

2018 1-3% dzikie kopytne 90%
2016 5% dzikie kopytne 87%

źródło danych: Stowarzyszenie dla Natury WILK


[1] Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk