turbofladry

Turbofladry są rozwiązaniem pochodzącym z USA; tam też testowanym naukowo oraz wdrażanym przez postępowych ekologicznie farmerów. Stanowią swoistą fuzję pastucha elektrycznego i klasycznego fladru - czynią przewód linii fladr widocznym, sam zaś widoczny i słyszalny fladr odczuwalnym na wypadek ewentualnej próby zbliżenia. Ich intencją jest zatem wywołanie efektu zbieżnego działaniu ogrodzenia elektrycznego w kontekście zaniechania ataków przez drapieżniki.

Technicznie, są to

  • paski pionowego materiału rozwieszone zgodnie z zasadami konstruowania fladrów, na przewodzie elektrycznym umieszczonym 70-75cm nad ziemią (na wysokości wzroku dorosłego wilka północno-amerykańskiego - uwzględniono wzrost w kłębie i sposób poruszania) - funkcja ostrzegawcza
  • widoczny przewód pod napięciem lub taśma około 15cm nad gruntem (zapobiegawczo przeciw próbom przeczołgiwania), konkretnie na wysokości dolnej krawędzi pasków fladr - funkcja stricte prewencyjna
  • przewód pod napięciem na wysokości 100cm (ponad górną linią fladr) - znaczenie asekuracyjne.

7-letni projekt badawczy na stadach owiec w Idaho[1] dowiódł, że straty w inwentarzu okazują się 3-krotnie do 5-krotnie wyższe na obszarach, gdzie nie było innej ochrony przed drapieżnikami (poza odstrzałem osobnika) niż tam, gdzie zostały zastosowane tzw. "metody nieinwazyjne".

Poddane obserwacjom owce były wypasane w dużych grupach liczących po 2000 zwierząt każda, w obrębie obszaru potwierdzonego jako wilczy rewir. Nad częścią przypisaną Strefie Chronionej czuwali pasterze w asyście psów zaganiających za dnia oraz nocny patrol pasterski monitorujący teren równolegle strzeżony przez pracujące psy predysponowane do pilnowania. W 1 fazie (2008-2010) zaimplementowano fladry, monitoring dopiero w 2 fazie (2011–2014). Implementację ogrodzeń pominięto ze względu na wielkość obszaru przeznaczonego do wypasu.

[1] Adaptive use of nonlethal strategies for minimizing wolf–sheep conflict in Idaho (2017)

You've successfully subscribed to AgroWilk
Great! Next, complete checkout for full access to AgroWilk
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.