Tag: aktywna ochrona

Total No posts
psy pasterskie | psy pilnujące stada | rasy zaganiające | owczarki | pasterstwo | patrolowanie terenu | profesjonalny pasterz | inne zwierzęta stróżujące