Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF

Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF

Raporty dowodzą, że rezydujące na terenie Słowacji wilcze grupy rodzinne skutecznie przyczyniają się do redukcji ryzyka zarażenia wirusem CSF (Klasyczny Pomór Świń).

Z powszechnego wywiadu, potwierdzonego przez szereg niezależnych naukowców pokrewnych dziedzin na przestrzeni lat wynika, że dziki wilk szary, jako gatunek z natury poluje strategicznie na zwierzęta chore lub słabsze w stadzie obranym za cel; w zgodzie ze swoją biologią, ekologią behawioralną i ewolucyjną. Świadczą o tym przykładowe wyniki analiz wykonywanych rokrocznie na Słowacji.

CSF Slovakia 90s map

W latach 90-tych, 93% przypadków CSF pojawiło się poza granicami terytorium wilczych polowań; kontrastujące 7% pojedynczych przypadków raportowano na dzikich obszarach zasiedlanych przez wilki.

CSF Slovakia early 2000s map

W początkowych latach 2000, przypadki CSF odnotowane poza obszarem niezasiedlonym przez wilcze grupy rodzinne raportowano sporadycznie na przygranicznych obszarach.

– Pozwolenie na działaność drapieżnikom zasiedlającym ekosystem w koegzystancji z ich potencjalnymi ofiarami (dzikie kopytne, w tym dziki) nazywane jest pasywnym monitoringiem. Stanowi przeciwieństwo aktywnego monitoringu - przez odstrzał, w wyniku ingerencji człowieka.
– Korelacja pomiędzy ASF (Afrykański Pomór Świń) euroazjatyckich dzików a epidemią panującą lokalnie wśród świń domowych nie została dotąd naukowo potwierdzona.