Odpowiedź naukowców na pytania dotyczące koegzystencji z wilkiem jako wiodącym drapieżnikiem

Odpowiedź naukowców na pytania dotyczące koegzystencji z wilkiem jako wiodącym drapieżnikiem

Naukowcy postulują o nacisk na świadomość (edukacja) i wzajemne unikanie poprzez separację (ogrodzenia ochronne, psy pasterskie).

W zbiorczym studium międzynarodowa grupa naukowców - wśród nich reprezentanci Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (PAN) - na podstawie raportów, statystyk i danych z analiz, rozważyła 4 konkretne wersje zarządzania środowiskiem współdzielonym z dzikimi wilkami
– kontrola populacji przez odstrzał (myśliwi)
– ochrona gatunkowa + kompensacja strat (farmerzy, hodowcy)
– prawidłowo zaimplementowane i użytkowane ogrodzenia (farmerzy, hodowcy)
– zarządzanie zachowaniem wilka i człowieka (współistnienie w tym samym środowisku)
uwzględniając korelacje z legislacją EU oraz wpływ na redukcję konfliktu człowiek-wilk na obszarach zdominowanych rolniczo, w kontekście ekologii wilka szarego.
W meritum zawarto warunek - konieczność zapewnienia dzikim psowatym naturalnej bazy zwierzyny łownej, spośród dużych kopytnych (rezygnacja z polowań).

4scenariosBIS