2018-03-22 | źródło: European Widerness Society

Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada

W 2017 roku, grupa myśliwych, pasterzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych (NGO), pochodzących z Włoch (prowincja Trentino, Południowy Tyrol), Austrii (Salzburg i Tyrol) oraz Niemiec (Bavaria), wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez jako głównego koordynatora przedsięwzięcia, które miało miejsce w Flims, Graubünden, w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium monitorowanej grupy wilków Calanda. Read More ›

2017-10-17 | źródło: European Wilderness Society

Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii

Wilki ze szwajcarskiego kantonu Graubünden, na którym leży masyw Calanda, należą do najdokładniej obserwowanych lokalnych populacji wilka w Europie. Obecność pierwszego osobnika na terytorium Szwajcarii - od czasów jego masowej ekstynkcji na kontynencie - odnotowano w 1995 roku; pierwszą grupę rodzinną (Calanda) potwierdzono naukowo w roku 2012. Read More ›