2018-07-17 | źródło: European Widerness Society

Wilcze przetrwanie a specjalizacja psów chroniących stada

Portal EWS udostępnił niezwykle ciekawą mapkę ilustrującą orientacyjne rozmieszczenie wilczej populacji z 1980 roku (kiedy jej stan osiągnął najniższy poziom, zagrożony wyginięciem) w zestawieniu z historycznym pochodzeniem sprawdzonych ras psów przeznaczonych do ochrony zwierząt gospodarskich. Read More ›

2018-07-04 | źródło: European Widerness Society

O potrzebie jednolitego systemu wdrażania technik ochrony przed drapieżnikami

Skłonność przedstawicieli gatunku wilk szary do migracji obejmujących wielokilometrowe obszary sugeruje konieczność popularyzacji odpowiedniej ochrony inwentarza wypasanego na wolnym terenie. Read More ›

2018-06-06 | źródło: European Widerness Society

Niebieski kolor rekomendowany dla ogrodzeń ochronnych przeciw drapieżnikom

Szwajcarska Agridea we współpracy z niemieckim Agrar Fachcenter Weddingstedt Fencemaster wprowadzili do obrotu ogrodzenia i fladry w niebieskim oraz intensywnie niebiesko-białym kolorze, w tym ogrodzenia elektryczne typu flexinet. Read More ›

2018-05-16 | źródło: European Widerness Society

Wilk szary pozostaje pod ochroną gatunkową UE

Dyskusja parlamentu Unii Europejskiej na temat statusu wilka w Europie skupiała się na stanowiskach farmerów, leśników, myśliwych i polityków w zakresie ekologii drapieżnika oraz na sposobach zabezpieczenia wypasanych zwierząt. Read More ›

2018-05-11 | źródło: European Widerness Society

Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem

Nowoczesne zarządzanie stadem nie dotyczy jedynie ochrony przed drapieżnikami zasiedlającymi terytorium współdzielone z wypasanymi zwierzętami. Działalność ochronna służąca dobrostanowi inwentarza obejmuje zapobieganie rezultatom ekstremalnych warunków pogodowych, minimalizację ryzyka wystąpienia chorób oraz ewentualnego zranienia na skutek wypadku. Read More ›