2018-05-16 | źródło: European Widerness Society

Wilk szary pozostaje pod ochroną gatunkową UE

Dyskusja parlamentu Unii Europejskiej na temat statusu wilka w Europie skupiała się na stanowiskach farmerów, leśników, myśliwych i polityków w zakresie ekologii drapieżnika oraz na sposobach zabezpieczenia wypasanych zwierząt. Read More ›

2018-05-11 | źródło: European Widerness Society

Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem

Nowoczesne zarządzanie stadem nie dotyczy jedynie ochrony przed drapieżnikami zasiedlającymi terytorium współdzielone z wypasanymi zwierzętami. Działalność ochronna służąca dobrostanowi inwentarza obejmuje zapobieganie rezultatom ekstremalnych warunków pogodowych, minimalizację ryzyka wystąpienia chorób oraz ewentualnego zranienia na skutek wypadku. Read More ›

2018-03-27 | źródło: European Widerness Society

Eksperyment - pasterka pośród wilków w Szwajcarkich Alpach

Astrid, profesjonalna pasterka z Południowego Tyrolu o specjalizacji związanej z zarządzaniem stadem w rejonach występowania wilka (certyfikowana przez Swiss Sheep Owner Association (Szwajcarski Związek Właścicieli Owiec), została zatrudniona przy wypasie 420 owiec (sumarycznie 130ha, w tym 80ha pastwisk), na obszarze (Ramuz Alp) położonym dokładnie na terytorium polowań watahy Calanda liczącej obecnie 7-10 wilków. Read More ›

2018-03-22 | źródło: European Widerness Society

Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada

W 2017 roku, grupa myśliwych, pasterzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych (NGO), pochodzących z Włoch (prowincja Trentino, Południowy Tyrol), Austrii (Salzburg i Tyrol) oraz Niemiec (Bavaria), wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez jako głównego koordynatora przedsięwzięcia, które miało miejsce w Flims, Graubünden, w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium monitorowanej grupy wilków Calanda. Read More ›

2017-10-17 | źródło: European Wilderness Society

Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii

Wilki ze szwajcarskiego kantonu Graubünden, na którym leży masyw Calanda, należą do najdokładniej obserwowanych lokalnych populacji wilka w Europie. Obecność pierwszego osobnika na terytorium Szwajcarii - od czasów jego masowej ekstynkcji na kontynencie - odnotowano w 1995 roku; pierwszą grupę rodzinną (Calanda) potwierdzono naukowo w roku 2012. Read More ›