2019-01-29 | źródło: European Widerness Society

Według statystyk dzikie drapieżniki pozytywnie wpływają na dobrostan człowieka

Obecność dzikich drapieżników w otoczenu człowieka - historycznie i współcześnie - jest istotna, niezależnie od obaw farmerów i działalności myśliwych. Raporty naukowe potwierdzają, że owa obecność ma korzystne, wymierne znaczenie. Read More ›

2018-12-07 | źródło: European Widerness Society

Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF

Raporty dowodzą, że rezydujące na terenie Słowacji wilcze grupy rodzinne skutecznie przyczyniają się do redukcji ryzyka zarażenia wirusem CSF (Klasyczny Pomór Świń). Read More ›

2018-11-26 | źródło: relacja własna

Dzikie zwierzęta wśród nas - konferencja w Warszawie

W dniach 24-25 listopada 2018, w Warszawie, odbyła się druga edycja konferencji organizowanej przez Fundację ANIWEL. Read More ›

2018-10-05 | źródło: European Widerness Society

Pozytywny raport z Niemczech po wdrożeniu technik ochrony inwentarza

Dolna Saxonia - jeden z krajów związkowych w Niemczech - opublikowała nowe statystyki z zakresu lokalnej populacji wilka z uwzględnieniem bieżących szkód wyrządzonych przez drapieżniki, gdzie trend wykazuje wyraźną tendencję spadkową ataków na zwierzęta gospodarskie przy stałym wzroście liczebności wilczych watah rejestrowanych jako polujące na tymże terytorium. Read More ›

2018-09-21 | źródło: European Widerness Society

Powrót zawodowych pasterzy

Pasterstwo jest wiekowym fachem, jednym z najstarszych w historii świata, mającym swe korzenie w tureckiej Anatolii 3000lat p.n.e. Zadaniem pasterza jest odstraszanie potencjalnych drapieżników pojawiających się w pobliżu pasącego się inwentarza, obserwować stan zdrowia pojedynczych zwierząt i przeprowadzać stado przez wyznaczony teren. Read More ›