News archiwum

Austriacki projekt ad. nieinwazyjna ochrona zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami - czeka na decyzję UE
Związek rolników ekologicznych BIO AUSTRIA, wspólnie ze stowarzyszeniami Bioland Südtirol (Italia) i Bioland Bavaria (Niemcy), złożyły innowacyjny projekt do programu LIFE podlegającego Komisji Europejskiej (EASME). Projekt ściśle dotyczy aktywnego wdrażania nieinwazyjnych technik ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami. Read More ›

Wyniki badań ujawniają udział wilków w kontroli rozprzestrzeniania chorób na obszarach złożonych ekosystemów, które zasiedlają
Wyniki badań wskazują na drapieżnictwo jako wsparcie redukcji ryzyka chorób wirusowych zwierząt hodowlanych, roznoszonych przez dzikich nosicieli będących naturalnymi ofiarami wilków. Read More ›

Odpowiedź naukowców na pytania dotyczące koegzystencji z wilkiem jako wiodącym drapieżnikiem
Naukowcy postulują o nacisk na świadomość (edukacja) i wzajemne unikanie poprzez separację (ogrodzenia ochronne, psy pasterskie). Read More ›

Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych
Komisja Europejska zadecydowała o 100% dofinansowaniu ze środków EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wszelkich wydatków oraz inwestycji związanych z edukacją, szkoleniem i wsparciem technicznym pasterzy i hodowców, oraz wdrażaniem nieinwazyjnych technik ochrony przed drapieżnikami, w tym instalacji ogrodzeń ochronnych i zakupu psów przewidzianych do stróżowania. Read More ›

Obroża elektryczna jako element ochrony wypasanych zwierząt
Tego typu obroże miałyby być zakładane drapieżnikom rezydującym w pobliżu pastwiska wchodzącego w skład rewiru ich polowań. Dalsze testy i badania naukowe mają dać odpowiedź na pytanie o skuteczność tejże strategii w kontekście opłacalności na szerszą skalę (odsetek faktycznie zaatakowanych przez wilki owiec jest wciąż statystycznie znikomy). Read More ›

Według statystyk dzikie drapieżniki pozytywnie wpływają na dobrostan człowieka
Obecność dzikich drapieżników w otoczenu człowieka - historycznie i współcześnie - jest istotna, niezależnie od obaw farmerów i działalności myśliwych. Raporty naukowe potwierdzają, że owa obecność ma korzystne, wymierne znaczenie. Read More ›

Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF
Raporty dowodzą, że rezydujące na terenie Słowacji wilcze grupy rodzinne skutecznie przyczyniają się do redukcji ryzyka zarażenia wirusem CSF (Klasyczny Pomór Świń). Read More ›

Dzikie zwierzęta wśród nas - konferencja w Warszawie
W dniach 24-25 listopada 2018, w Warszawie, odbyła się druga edycja konferencji organizowanej przez Fundację ANIWEL. Read More ›

Pozytywny raport z Niemczech po wdrożeniu technik ochrony inwentarza
Dolna Saxonia - jeden z krajów związkowych w Niemczech - opublikowała nowe statystyki z zakresu lokalnej populacji wilka z uwzględnieniem bieżących szkód wyrządzonych przez drapieżniki, gdzie trend wykazuje wyraźną tendencję spadkową ataków na zwierzęta gospodarskie przy stałym wzroście liczebności wilczych watah rejestrowanych jako polujące na tymże terytorium. Read More ›

Powrót zawodowych pasterzy
Pasterstwo jest wiekowym fachem, jednym z najstarszych w historii świata, mającym swe korzenie w tureckiej Anatolii 3000lat p.n.e. Zadaniem pasterza jest odstraszanie potencjalnych drapieżników pojawiających się w pobliżu pasącego się inwentarza, obserwować stan zdrowia pojedynczych zwierząt i przeprowadzać stado przez wyznaczony teren. Read More ›

Wilcze przetrwanie a specjalizacja psów chroniących stada
Portal EWS udostępnił niezwykle ciekawą mapkę ilustrującą orientacyjne rozmieszczenie wilczej populacji z 1980 roku (kiedy jej stan osiągnął najniższy poziom, zagrożony wyginięciem) w zestawieniu z historycznym pochodzeniem sprawdzonych ras psów przeznaczonych do ochrony zwierząt gospodarskich. Read More ›

O potrzebie jednolitego systemu wdrażania technik ochrony przed drapieżnikami
Skłonność przedstawicieli gatunku wilk szary do migracji obejmujących wielokilometrowe obszary sugeruje konieczność popularyzacji odpowiedniej ochrony inwentarza wypasanego na wolnym terenie. Read More ›

Niebieski kolor rekomendowany dla ogrodzeń ochronnych przeciw drapieżnikom
Szwajcarska Agridea we współpracy z niemieckim Agrar Fachcenter Weddingstedt Fencemaster wprowadzili do obrotu ogrodzenia i fladry w niebieskim oraz intensywnie niebiesko-białym kolorze, w tym ogrodzenia elektryczne typu flexinet. Read More ›

Wilk szary pozostaje pod ochroną gatunkową UE
Dyskusja parlamentu Unii Europejskiej na temat statusu wilka w Europie skupiała się na stanowiskach farmerów, leśników, myśliwych i polityków w zakresie ekologii drapieżnika oraz na sposobach zabezpieczenia wypasanych zwierząt. Read More ›

Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem
Nowoczesne zarządzanie stadem nie dotyczy jedynie ochrony przed drapieżnikami zasiedlającymi terytorium współdzielone z wypasanymi zwierzętami. Działalność ochronna służąca dobrostanowi inwentarza obejmuje zapobieganie rezultatom ekstremalnych warunków pogodowych, minimalizację ryzyka wystąpienia chorób oraz ewentualnego zranienia na skutek wypadku. Read More ›

Eksperyment - pasterka pośród wilków w Szwajcarkich Alpach
Astrid, profesjonalna pasterka z Południowego Tyrolu o specjalizacji związanej z zarządzaniem stadem w rejonach występowania wilka (certyfikowana przez Swiss Sheep Owner Association (Szwajcarski Związek Właścicieli Owiec), została zatrudniona przy wypasie 420 owiec (sumarycznie 130ha, w tym 80ha pastwisk), na obszarze (Ramuz Alp) położonym dokładnie na terytorium polowań watahy Calanda liczącej obecnie 7-10 wilków. Read More ›

Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada
W 2017 roku, grupa myśliwych, pasterzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych (NGO), pochodzących z Włoch (prowincja Trentino, Południowy Tyrol), Austrii (Salzburg i Tyrol) oraz Niemiec (Bavaria), wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez jako głównego koordynatora przedsięwzięcia, które miało miejsce w Flims, Graubünden, w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium monitorowanej grupy wilków Calanda. Read More ›

Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii
Wilki ze szwajcarskiego kantonu Graubünden, na którym leży masyw Calanda, należą do najdokładniej obserwowanych lokalnych populacji wilka w Europie. Obecność pierwszego osobnika na terytorium Szwajcarii - od czasów jego masowej ekstynkcji na kontynencie - odnotowano w 1995 roku; pierwszą grupę rodzinną (Calanda) potwierdzono naukowo w roku 2012. Read More ›