News archiwum

Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych
Komisja Europejska zadecydowała o 100% dofinansowaniu ze środków EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wszelkich wydatków oraz inwestycji związanych z edukacją, szkoleniem i wsparciem technicznym pasterzy i hodowców, oraz wdrażaniem nieinwazyjnych technik ochrony przed drapieżnikami, w tym instalacji ogrodzeń ochronnych i zakupu psów przewidzianych do stróżowania. Read More ›

Obroża elektryczna jako element ochrony wypasanych zwierząt
Tego typu obroże miałyby być zakładane drapieżnikom rezydującym w pobliżu pastwiska wchodzącego w skład rewiru ich polowań. Dalsze testy i badania naukowe mają dać odpowiedź na pytanie o skuteczność tejże strategii w kontekście opłacalności na szerszą skalę (odsetek faktycznie zaatakowanych przez wilki owiec jest wciąż statystycznie znikomy). Read More ›

Według statystyk dzikie drapieżniki pozytywnie wpływają na dobrostan człowieka
Obecność dzikich drapieżników w otoczenu człowieka - historycznie i współcześnie - jest istotna, niezależnie od obaw farmerów i działalności myśliwych. Raporty naukowe potwierdzają, że owa obecność ma korzystne, wymierne znaczenie. Read More ›

Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF
Raporty dowodzą, że rezydujące na terenie Słowacji wilcze grupy rodzinne skutecznie przyczyniają się do redukcji ryzyka zarażenia wirusem CSF (Klasyczny Pomór Świń). Read More ›

Dzikie zwierzęta wśród nas - konferencja w Warszawie
W dniach 24-25 listopada 2018, w Warszawie, odbyła się druga edycja konferencji organizowanej przez Fundację ANIWEL. Read More ›

Pozytywny raport z Niemczech po wdrożeniu technik ochrony inwentarza
Dolna Saxonia - jeden z krajów związkowych w Niemczech - opublikowała nowe statystyki z zakresu lokalnej populacji wilka z uwzględnieniem bieżących szkód wyrządzonych przez drapieżniki, gdzie trend wykazuje wyraźną tendencję spadkową ataków na zwierzęta gospodarskie przy stałym wzroście liczebności wilczych watah rejestrowanych jako polujące na tymże terytorium. Read More ›

Powrót zawodowych pasterzy
Pasterstwo jest wiekowym fachem, jednym z najstarszych w historii świata, mającym swe korzenie w tureckiej Anatolii 3000lat p.n.e. Zadaniem pasterza jest odstraszanie potencjalnych drapieżników pojawiających się w pobliżu pasącego się inwentarza, obserwować stan zdrowia pojedynczych zwierząt i przeprowadzać stado przez wyznaczony teren. Read More ›

Wilcze przetrwanie a specjalizacja psów chroniących stada
Portal EWS udostępnił niezwykle ciekawą mapkę ilustrującą orientacyjne rozmieszczenie wilczej populacji z 1980 roku (kiedy jej stan osiągnął najniższy poziom, zagrożony wyginięciem) w zestawieniu z historycznym pochodzeniem sprawdzonych ras psów przeznaczonych do ochrony zwierząt gospodarskich. Read More ›

O potrzebie jednolitego systemu wdrażania technik ochrony przed drapieżnikami
Skłonność przedstawicieli gatunku wilk szary do migracji obejmujących wielokilometrowe obszary sugeruje konieczność popularyzacji odpowiedniej ochrony inwentarza wypasanego na wolnym terenie. Read More ›

Niebieski kolor rekomendowany dla ogrodzeń ochronnych przeciw drapieżnikom
Szwajcarska Agridea we współpracy z niemieckim Agrar Fachcenter Weddingstedt Fencemaster wprowadzili do obrotu ogrodzenia i fladry w niebieskim oraz intensywnie niebiesko-białym kolorze, w tym ogrodzenia elektryczne typu flexinet. Read More ›

Wilk szary pozostaje pod ochroną gatunkową UE
Dyskusja parlamentu Unii Europejskiej na temat statusu wilka w Europie skupiała się na stanowiskach farmerów, leśników, myśliwych i polityków w zakresie ekologii drapieżnika oraz na sposobach zabezpieczenia wypasanych zwierząt. Read More ›

Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem
Nowoczesne zarządzanie stadem nie dotyczy jedynie ochrony przed drapieżnikami zasiedlającymi terytorium współdzielone z wypasanymi zwierzętami. Działalność ochronna służąca dobrostanowi inwentarza obejmuje zapobieganie rezultatom ekstremalnych warunków pogodowych, minimalizację ryzyka wystąpienia chorób oraz ewentualnego zranienia na skutek wypadku. Read More ›

Eksperyment - pasterka pośród wilków w Szwajcarkich Alpach
Astrid, profesjonalna pasterka z Południowego Tyrolu o specjalizacji związanej z zarządzaniem stadem w rejonach występowania wilka (certyfikowana przez Swiss Sheep Owner Association (Szwajcarski Związek Właścicieli Owiec), została zatrudniona przy wypasie 420 owiec (sumarycznie 130ha, w tym 80ha pastwisk), na obszarze (Ramuz Alp) położonym dokładnie na terytorium polowań watahy Calanda liczącej obecnie 7-10 wilków. Read More ›

Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada
W 2017 roku, grupa myśliwych, pasterzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych (NGO), pochodzących z Włoch (prowincja Trentino, Południowy Tyrol), Austrii (Salzburg i Tyrol) oraz Niemiec (Bavaria), wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez jako głównego koordynatora przedsięwzięcia, które miało miejsce w Flims, Graubünden, w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium monitorowanej grupy wilków Calanda. Read More ›

Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii
Wilki ze szwajcarskiego kantonu Graubünden, na którym leży masyw Calanda, należą do najdokładniej obserwowanych lokalnych populacji wilka w Europie. Obecność pierwszego osobnika na terytorium Szwajcarii - od czasów jego masowej ekstynkcji na kontynencie - odnotowano w 1995 roku; pierwszą grupę rodzinną (Calanda) potwierdzono naukowo w roku 2012. Read More ›