2019-05-08 | źródło: Stowarzyszenie dla Natury "WILK"

Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych

Komisja Europejska zadecydowała o 100% dofinansowaniu ze środków EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wszelkich wydatków oraz inwestycji związanych z edukacją, szkoleniem i wsparciem technicznym pasterzy i hodowców, oraz wdrażaniem nieinwazyjnych technik ochrony przed drapieżnikami, w tym instalacji ogrodzeń ochronnych i zakupu psów przewidzianych do stróżowania. Read More ›

2019-04-05 | źródło: European Widerness Society

Obroża elektryczna jako element ochrony wypasanych zwierząt

Tego typu obroże miałyby być zakładane drapieżnikom rezydującym w pobliżu pastwiska wchodzącego w skład rewiru ich polowań. Dalsze testy i badania naukowe mają dać odpowiedź na pytanie o skuteczność tejże strategii w kontekście opłacalności na szerszą skalę (odsetek faktycznie zaatakowanych przez wilki owiec jest wciąż statystycznie znikomy). Read More ›

2019-01-29 | źródło: European Widerness Society

Według statystyk dzikie drapieżniki pozytywnie wpływają na dobrostan człowieka

Obecność dzikich drapieżników w otoczenu człowieka - historycznie i współcześnie - jest istotna, niezależnie od obaw farmerów i działalności myśliwych. Raporty naukowe potwierdzają, że owa obecność ma korzystne, wymierne znaczenie. Read More ›

2018-12-07 | źródło: European Widerness Society

Według statystyk Słowackie wilki trzymają w ryzach lokalne zagrożenie epidemią CSF

Raporty dowodzą, że rezydujące na terenie Słowacji wilcze grupy rodzinne skutecznie przyczyniają się do redukcji ryzyka zarażenia wirusem CSF (Klasyczny Pomór Świń). Read More ›

2018-11-26 | źródło: relacja własna

Dzikie zwierzęta wśród nas - konferencja w Warszawie

W dniach 24-25 listopada 2018, w Warszawie, odbyła się druga edycja konferencji organizowanej przez Fundację ANIWEL. Read More ›