2019-06-25 | źródło: European Widerness Society

Austriacki projekt ad. nieinwazyjna ochrona zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami - czeka na decyzję UE

Związek rolników ekologicznych BIO AUSTRIA, wspólnie ze stowarzyszeniami Bioland Südtirol (Italia) i Bioland Bavaria (Niemcy), złożyły innowacyjny projekt do programu LIFE podlegającego Komisji Europejskiej (EASME). Projekt ściśle dotyczy aktywnego wdrażania nieinwazyjnych technik ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami. Read More ›

2019-06-03 | źródło: Nature journal (Scientific Reports)

Wyniki badań ujawniają udział wilków w kontroli rozprzestrzeniania chorób na obszarach złożonych ekosystemów, które zasiedlają

Wyniki badań wskazują na drapieżnictwo jako wsparcie redukcji ryzyka chorób wirusowych zwierząt hodowlanych, roznoszonych przez dzikich nosicieli będących naturalnymi ofiarami wilków. Read More ›

2019-05-28 | źródło: Biological Conservation journal no.235 (2019)

Odpowiedź naukowców na pytania dotyczące koegzystencji z wilkiem jako wiodącym drapieżnikiem

Naukowcy postulują o nacisk na świadomość (edukacja) i wzajemne unikanie poprzez separację (ogrodzenia ochronne, psy pasterskie). Read More ›

2019-05-08 | źródło: Stowarzyszenie dla Natury "WILK"

Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych

Komisja Europejska zadecydowała o 100% dofinansowaniu ze środków EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wszelkich wydatków oraz inwestycji związanych z edukacją, szkoleniem i wsparciem technicznym pasterzy i hodowców, oraz wdrażaniem nieinwazyjnych technik ochrony przed drapieżnikami, w tym instalacji ogrodzeń ochronnych i zakupu psów przewidzianych do stróżowania. Read More ›

2019-04-05 | źródło: European Widerness Society

Obroża elektryczna jako element ochrony wypasanych zwierząt

Tego typu obroże miałyby być zakładane drapieżnikom rezydującym w pobliżu pastwiska wchodzącego w skład rewiru ich polowań. Dalsze testy i badania naukowe mają dać odpowiedź na pytanie o skuteczność tejże strategii w kontekście opłacalności na szerszą skalę (odsetek faktycznie zaatakowanych przez wilki owiec jest wciąż statystycznie znikomy). Read More ›