2 min read

Mądrość Wilków (wydanie polskie)

Elli Radinger jest zamiłowanym obserwatorem przyrody i etologiem zarazem. Porzuciła zawód prawnika dla zwierzęcia, które ją zafascynowało. Obecnie, jako ekspert, pisze o wilku szarym w swojej książce, bazując na osobistych obserwacjach i doświadczeniach.
Mądrość Wilków (wydanie polskie)
Czuję wdzięczność, że wilki każą czasem tak długo na siebie czekać i mam czas na odkrywanie natury.

Elli Radinger jest zamiłowanym obserwatorem przyrody i etologiem zarazem. Porzuciła zawód prawnika dla zwierzęcia, które ją zafascynowało.
Z wilkiem szarym po raz pierwszy zetknęła się dzięki profesjonalnie odchowywanym zwierzętom instytucji naukowej Wolf Park; fachowej obserwacji ich zachowania nauczyła się w International Wolf Center; w latach 90-tych współpracowała w ramach wolontariatu z Wolf Project u zarania reintrodukcji wilka w Yellowstone. Obecnie, jako ekspert, pisze o wilku szarym w swojej książce, bazując na osobistych obserwacjach i doświadczeniach.

W swojej książce wychwytuje bardzo istotne elementy współistnienia na podłożu drapieżnik-ofiara w kontekście wilka szarego i zwierząt hodowlanych.

  • Niechronione lub niewystarczająco chronione zwierzęta pozostawione na pastwisku stanowią łatwo dostępny zasób pożywienia dla dzikich wilków, z natury będących oportunistami w kwestii oszczędności energii (rezygnacja z kontynuowania pościgu za ofiarą), jeśli ryzyko jest zbyt duże (ofiara jest w stanie uciec, obronić się, jest niedostępna).
  • Powodzenie polowania silnie motywuje do powrotu (ponowny atak), zaś wzmocnienie powtórnym sukcesem warunkuje zachowanie (powracanie).
  • Farmerzy, są z reguły jedynymi, którzy mają zasadną styczność z wilkiem jako drapieżnikiem.
  • Edukacja i świadomość natury wilka jako dzikiego drapieżnika współdzielącego z człowiekiem obszar zasiedlanego ekosystemu - ma znaczenie.
W bliskim otoczeniu żyje siedem wilków. Od czasu do czasu widzę, jak przechodzą koło owiec i znaczą swój rewir.

— opowiada cytowany przez autorkę niemiecki hodowca owiec świadomy, że wilki musiały wcześniej natknąć się na prawidłowo zainstalowane ogrodzenie elektryczne chroniące zwierzęta na pastwisku, zaś znaczenie terytorium eliminuje konkurencję (potencjalne ataki innych wilków migrujących po okolicy).

Teraz bardzo pilnuję, żeby nikt niczego złego nie zrobił moim wilkom.

Książka Elli Radinger została zaopatrzona w praktyczny załącznik - przewodnik w razie planowanej wycieczki w wilcze rejony obserwacyjne (park narodowy Yellowstone) oraz instrukcje postępowania na wypadek spotkania z wilkiem (dedykowane wizytom w Niemczech).

Pewnego dnia, nie tak dawno temu, pewien dobry człowiek napotkał wilka.
Był zafascynowany dzikością zwierzęcia, które z namysłem spoglądało mu głęboko w oczy.
Przez krótką chwilę trwali w całkowitym bezruchu, po czym człowiek zapytał: "Wiem, że masz ciężkie życie, co my, ludzie, możemy zrobić, by cię chronić?"
Wilk milczał przez moment, wreszcie powiedział: "Zapomnijcie o mnie!"

— Pier Giovanni Capellino