AgroWilk - okiem behawiorysty i naukowca

Wilk europejski (jako podgatunek wilka szarego) pozostaje dzikim drapieżnikiem (jednym z kluczowych - o ile nie jedynym - dla ekosystemu, w którym rezyduje) koegzystującym w rejonach przyrodniczych (lasy) współdzielonych z człowiekiem, jego agrokulturą (miejscem żerowania potencjalnych kopytnych ofiar wilka w naturze - jak sarny, jelenie, dziki) oraz hodowanymi zwierzętami (spośród których udomowione kopytne - jak owce, kozy, krowy - niechronione lub chronione niewystarczająco / niewłaściwie, mogą paść ofiarą polujących drapieżników).

Warto mieć świadomość, że tzw. "odstrzał interwencyjny" nie jest jedynym skutecznym sposobem - polegającym na zastosowaniu doraźnych środków prewencyjnych, z pominięciem analiz konsekwencji rzutujących na pozostałe komponenty ekosystemowe oraz zaburzenia społecznego w grupie rodzinnej odstrzelonego osobnika. Istnieją nieinwazyjne, oparte na wiedzy naukowej, techniki zapobiegania atakom na pozostające na pastwiskach zwierzęta hodowlane, których skuteczność w kwestii redukcji zagrożeń - sukcesywnie testowana - została naukowo potwierdzona, w szczególności jako komplet.

Europejskim pionierem jest Szwajcaria (z naciskiem na psy pasterskie), aktualnymi lideremi wdrażania Niemcy (ogrodzenia przeciw drapieżnikom) i Niderlandy. Niezależne testy prowadzą naukowcy i woluntariusze Wood River Wolf Project w Idaho, USA, na lokalnym podgatunku wilka szarego. W Polsce reprezentantem aktywnie wspierającym edukację w tym zakresie jest Stowarzyszenie dla Natury "WILK", zaś międzynarodowa inicjatywa EURO Large Carnivore obejmuje swoim zasięgiem całą Europę (z naciskiem na obszar EU i państw partnerskich).

Najlepszą metodą ochrony stada owiec przed drapieżnikami jest wciąż ta jedna wypracowana od tysiąca lat: Pies pilnujący i pasterz w zasięgu. Pies staje na drodze wilkowi i szczeka, ostrzegając pasterza. Jest to tradycyjny sposób wypasania zwierząt, który działa. Pozostawianie gigantycznego stada samemu sobie na czas własnego powrotu do domu na noc - nie działa. Zwierzęta nie powinny pozostawać łatwo dostępne wilkom. Chociaż można też chronić je elektrycznymi ogrodzeniami.

- Luigi Boitani, prezes Large Carnivore Initiative for Europe, doradca Komisji Europejskiej do spraw ochrony wilka i koegzystencji z drapieżnikami.

Author image
About AgroWilk
Poland Website
Portal poświęcony edukacji z dziedziny nieinwazyjnych technik zapobiegania atakom drapieżników na zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, w kontekście ekologii behawioralnej wilka Europejskiego.
You've successfully subscribed to AgroWilk
Great! Next, complete checkout for full access to AgroWilk
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.