AgroWilk - okiem behawiorysty i naukowca

Wilk europejski (jako podgatunek wilka szarego) pozostaje dzikim drapieżnikiem (jednym z kluczowych - o ile nie jedynym - dla ekosystemu, w którym rezyduje) koegzystującym w rejonach przyrodniczych (lasy) współdzielonych z człowiekiem, jego agrokulturą (miejscem żerowania potencjalnych kopytnych ofiar wilka w naturze - jak sarny, jelenie, dziki) oraz hodowanymi zwierzętami (spośród których udomowione kopytne - jak owce, kozy, krowy - niechronione lub chronione niewystarczająco / niewłaściwie, mogą paść ofiarą polujących drapieżników).

Warto mieć świadomość, że tzw. "odstrzał interwencyjny" nie jest jedynym skutecznym sposobem - polegającym na zastosowaniu doraźnych środków prewencyjnych, z pominięciem analiz konsekwencji rzutujących na pozostałe komponenty ekosystemowe oraz zaburzenia społecznego w grupie rodzinnej odstrzelonego osobnika. Istnieją nieinwazyjne, oparte na wiedzy naukowej, techniki zapobiegania atakom na pozostające na pastwiskach zwierzęta hodowlane, których skuteczność w kwestii redukcji zagrożeń - sukcesywnie testowana - została naukowo potwierdzona, w szczególności jako komplet.

Europejskim pionierem jest Szwajcaria (z naciskiem na psy pasterskie), aktualnymi lideremi wdrażania Niemcy (ogrodzenia przeciw drapieżnikom) i Niderlandy. Niezależne testy prowadzą naukowcy i woluntariusze Wood River Wolf Project w Idaho, USA, na lokalnym podgatunku wilka szarego. W Polsce reprezentantem aktywnie wspierającym edukację w tym zakresie jest Stowarzyszenie dla Natury "WILK", zaś międzynarodowa inicjatywa EURO Large Carnivore obejmuje swoim zasięgiem całą Europę (z naciskiem na obszar EU i państw partnerskich).

Najlepszą metodą ochrony stada owiec przed drapieżnikami jest wciąż ta jedna wypracowana od tysiąca lat: Pies pilnujący i pasterz w zasięgu. Pies staje na drodze wilkowi i szczeka, ostrzegając pasterza. Jest to tradycyjny sposób wypasania zwierząt, który działa. Pozostawianie gigantycznego stada samemu sobie na czas własnego powrotu do domu na noc - nie działa. Zwierzęta nie powinny pozostawać łatwo dostępne wilkom. Chociaż można też chronić je elektrycznymi ogrodzeniami.

- Luigi Boitani, prezes Large Carnivore Initiative for Europe, doradca Komisji Europejskiej do spraw ochrony wilka i koegzystencji z drapieżnikami.

Author image
About AgroWilk
Poland Website
Portal poświęcony edukacji z dziedziny nieinwazyjnych technik zapobiegania atakom drapieżników na zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, w kontekście ekologii behawioralnej wilka Europejskiego.