Austriacki projekt ad. nieinwazyjna ochrona zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami - czeka na decyzję UE

Austriacki projekt ad. nieinwazyjna ochrona zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami - czeka na decyzję UE

Związek rolników ekologicznych BIO AUSTRIA, wspólnie ze stowarzyszeniami Bioland Südtirol (Italia) i Bioland Bavaria (Niemcy), złożyły innowacyjny projekt do programu LIFE podlegającego Komisji Europejskiej (EASME). Projekt ściśle dotyczy aktywnego wdrażania nieinwazyjnych technik ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami.

BIO Austria jest najsilniejszym austriackim stowarzyszeniem rolnictwa ekologicznego - reprezentantem około 16 tys farmerów, którzy tak samo jak każdy prosperujący przedstawiciel gałęzi agrokultury i hodowli zwierząt, borykają się z problemem współistnienia z drapieżnikami w kontekście konfliktu “ludzka działalność - dzika przyroda”.

Głównym celem projektu jest aktywne przetestowanie i demonstracja skutecznych - zatem prawidłowo zaimplementowanych - środków powszechnie stosowanych dla nieinwazyjnej ochrony wypasanych zwierząt, wraz z ich regularnym monitoringiem oraz przeprowadzeniem ekspertyzy badawczej (Free University of Bozen), zwłaszcza wobec metod oficjalnie zaaprobowanych do stosowania w rejonach występowania wilka szarego.

Zgodnie z założeniami projekt ma być wspierany przez organizacje pro-ekologiczne (Nature protection association Austria, Environmental association Austria), oraz powiązane z agro-turystyką i eko-turystyką (Tourism association Tiroler Oberland, EUROPARC).
Promocja medialna (wildpark Buchenberg, Natural Museum of South Tyrol) jest nastawiona na działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży, specjalistów oraz ogółu zainteresowanych świadomością ekologiczną dotyczącą koegzystencji ze zwierzętami drapieżnymi we współdzielonym środowisku. W przyszłości planowany jest program oficjalnie promujący stałe zasady współistnienia z naczelnymi drapieżnikami w rejonie Alp.

Warto pamiętać, że każde ze zrzeszonych austriackich stowarzyszeń prowadzi szkolenia i warsztaty we własnym zakresie, przekazując swoim członkom wiedzę z zakresu praktycznej implementacji zabezpieczeń przed wilkami.