Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem

Znaczenie prawidłowego zarządzania inwentarzem

Nowoczesne zarządzanie stadem nie dotyczy jedynie ochrony przed drapieżnikami zasiedlającymi terytorium współdzielone z wypasanymi zwierzętami. Działalność ochronna służąca dobrostanowi inwentarza obejmuje zapobieganie rezultatom ekstremalnych warunków pogodowych, minimalizację ryzyka wystąpienia chorób oraz ewentualnego zranienia na skutek wypadku.

Współczesne rozwiązania technologiczne plus nieustające badania naukowe pozwalają przeciwdziałać chorobom (szczepienia, okresowy przegląd weterynaryjny), przewidywać pogodę, zapobiegać incydentom poprzez dokładny monitoring pastwiska i zagrody. Co więcej, przemyślane zarządzanie jest w stanie współbrzmieć z ekologią warunków środowiskowych, z których korzysta, oraz przyczynić się konserwacji agroturystycznych walorów krajobrazowych.
W Karpatach (Tatry, Bieszczady, Beskid Śląski i Żywiecki) - podobnie jak w rejonach alpejskich Europy (Szwajcaria, Austria, niemiecka Bavaria, włoski Tyrol) - pasterstwo ma wiekową tradycję, przekazywaną nierzadko z pokolenia na pokolenie. Według raportów pochodzących z tamtejszych rejonów średnio rocznie 4-6tys zwierząt ginie w wyniku zdiagnozowanych chorób, zjawisk pogodowych lub incydentów będących rezultatem wypasania na niechronionych czy niewłaściwie zabezpieczonych terenach, jakich wilk jako drapieżnik jest przyczyną zaledwie w 4%.