Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada

Szwajcaria pionierem wykorzystania psów do ochrony stada

W 2017 roku, grupa myśliwych, pasterzy oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych (NGO), pochodzących z Włoch (prowincja Trentino, Południowy Tyrol), Austrii (Salzburg i Tyrol) oraz Niemiec (Bavaria), wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez jako głównego koordynatora przedsięwzięcia, które miało miejsce w Flims, Graubünden, w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium monitorowanej grupy wilków Calanda.

Celem warsztatów było wdrożenie zasad prawidłowej instalacji ogrodzeń i prezentacja psów w akcji, obserwacje dowiodły konieczności użycia obu tychże dla zminimalizowania ryzyka ataku ze strony polujących drapieżników.
Szwajcarzy eksperymentują na bazie systemu zarządzania stadem od 1999 roku (niedługo po doniesieniu o pierwszym widzianym tam wilku, w 1995), poszukując najefektywniejszej kombinacji metod zapobiegania wilczym atakom. Dowiedli, między innymi, że fladry działają tymczasowo, podczas gdy psy stróżujące przy stadzie są wysoce skuteczne.

– Szwajcarska populacja wilka jest dokładnie monitorowana dzięki KORA - Carnivore Ecology and Wildlife Management (dostępny wariant anglojęzyczny).
– Szerzej o Szwajcarskiej działalności dotyczącej ochrony lokalnych pastwisk, świadomego obecności drapieżników wypasu zwierząt oraz o samym programie promującym psy do pilnowania zwierząt gospodarskich, na AGRIDEA (dostępny wariant anglojęzyczny).