Pozytywny raport z Niemczech po wdrożeniu technik ochrony inwentarza

Pozytywny raport z Niemczech po wdrożeniu technik ochrony inwentarza

Dolna Saxonia - jeden z krajów związkowych w Niemczech - opublikowała nowe statystyki z zakresu lokalnej populacji wilka z uwzględnieniem bieżących szkód wyrządzonych przez drapieżniki, gdzie trend wykazuje wyraźną tendencję spadkową ataków na zwierzęta gospodarskie przy stałym wzroście liczebności wilczych watah rejestrowanych jako polujące na tymże terytorium.

Pomimo raportowanej coraz częściej obecności wilczych osobników - w tym grup wilków - w granicach Dolnej Saxoni ogólna liczba ich ataków na wypasany inwentarz spadła o 50%. W 2017 roku 403 zwierzęta ucierpiały śmiertelnie w wyniku 159 ataków, tymczasem do tej pory 75 ataków doświadczyły 203 spośród nich. Wprawdzie rok 2018 ma się dopiero ku końcowi, ostateczne wyniki statystyk nie powinny jednak ulec radykalnym zmianom.

Saxony report

Władze landu, patronując tematycznym instytucjom, zainwestowały niedawno we wdrożenie technik ochrony inwentarza przed atakami drapieżników organizując warsztaty na temat pomocy psów pasterskich oraz prawidłowej instalacji ogrodzeń przeciw drapieżnikom, zorganizowane przez Naturschutzbund Deutschland (NABU).

– Niemiecka populacja wilka jest monitorowana przez Wolfsmonitoring (dostępny wariant anglojęzyczny).