Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii

Monitoring raport - populacja wilka w Szwajcarii

Wilki ze szwajcarskiego kantonu Graubünden, na którym leży masyw Calanda, należą do najdokładniej obserwowanych lokalnych populacji wilka w Europie. Obecność pierwszego osobnika na terytorium Szwajcarii - od czasów jego masowej ekstynkcji na kontynencie - odnotowano w 1995 roku; pierwszą grupę rodzinną (Calanda) potwierdzono naukowo w roku 2012.

Obecnie szwajcarska populacja wilka liczy w całości 30-35 osobników, głównie rozproszonych po całym kraju, przemierzających obszerne tereny. Niektóre z nich żyją w stałych grupach przez wiele lat, reszta przebywa tam tymczasowo przekraczając Alpy pomiędzy sąsiednimi krajami (Austria, Niemcy, Italia, Francja), migrując polskimi korytarzami ekologicznymi. Grupa wilków z Calanda liczy 7-10 osobników, z których para wiodąca (M30 i F7) odchowuje swoje potomstwo rokrocznie począwszy od 2012. Inna grupa rodzinna (na wschodzie od Bellinzony) oraz kolejna () zostały potwierdzone kolejno w latach 2015 i 2016.

KORA report map

Pod koniec 2017 roku Szwedzki Departament Łowiectwa i Rybołówstwa (the Bündner Wildhut) oficjalnie wykazał, że w obrębie góry Calanda (600-200m wysokości), niedaleko miasta Chur w Szwajcarii, pomaga naturalnie kontrolować populację jelenia szlacetnego. Jest pierwszy raport wyraźnie wspominający o na pozytywnym wpływie działalności wilka jako drapieżnika na dziki ekosystem. Jego rezultat bazuje na specyficznej sytuacji dwóch rejonów łowieckich usytuowanych we wspomnianej lokalizacji (Chur Rhine Valley oraz Graubünden), gdzie polujące wilki wyręczają myśliwych w próbie regulacji populacji zwierząt kopytnych, będąc - jak się okazuje - bardziej skuteczniejszymi w wybieraniu osobników starych lub schorowanych.

NABU report statistics

Zdaniem Georga Brosi (prezesa Hunting and Fishing Department) liczebność populacji jelenia szlachetnego zmniejszyła się o jedną tzrecią jej wyjściowego stanu odkąd pierwsza grupa wilków osiedliła się w rejonie Calanda. Warto zauważyć, żespadek tejże liczebności nie zaszkodził populacji jelenia, natomiast jej stan jest teraz naturalnie regulowany na poziomie dopuszczalnym dla przetrwania lasu, z mniejszym udziałem myśliwych.

– Szwajcarska populacja wilka jest dokładnie monitorowana dzięki KORA - Carnivore Ecology and Wildlife Management (dostępny wariant anglojęzyczny).